Logo Basic

NDRIS

Systeem (NDRIS) is het Nederlandse systeem voor registratie van de stralingsdosis door radiologische werkers.

Het informatiesysteem is sinds 1989 in gebruik en is bedoeld voor registratie van de beroepsmatig opgelopen dosis aan ioniserende straling.

Het NDRIS dosisregistratiesysteem is vastgelegd in artikel 91 van het Besluit Stralingsbescherming (BS) en het beheer van NDRIS wordt, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door NRG.

Het NDRIS omvat een registratie van meer dan honderdduizend medewerkers waarvan in totaal vijftigduizend mensen als actief geregistreerd staan. Actief geregistreerde zijn diegene waarvan jaarlijks gegevens worden ontvangen omtrent hun blootstelling.

In artikel 92 van het Besluit Stralingsbescherming is vastgelegd dat de ondernemer zorgdraagt voor de melding van de gemeten of bepaalde doses aan de beheerder van het NDRIS. De erkende dosimetriedienst van Mirion Dosimetry Services neemt u deze zorg uit handen en stuurt uw dosisgegevens automatisch door naar NDRIS.


Contact

Mirion Dosimetry Services
Postbus 60067, 6800 JB Arnhem
T: +31 (0)26 7911011
E: [email protected]
KvK: 71875476

Support

Looking for Services or Support?
We're here to help.