Berekening Luchtvaartdosis

Uw piloten en cabinepersoneel ontvangen een hogere stralingsdosis ten gevolge van kosmische straling. U wilt de individuele doses van uw werknemers zorgvuldig registreren en volgen. U wilt op het gewenste moment aan uw werknemers of de autoriteiten de betreffende dosisgegevens kunnen verstrekken.

Mirion Dosimetry Services berekent de ontvangen stralingsdosis maandelijks aan de hand van de vluchtgegevens van uw werknemers. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende berekeningsmethoden die voldoen aan de wettelijke regels op dit gebied. Nadere informatie kan worden opgevraagd via [email protected].

 

 

Contact:

Mirion Dosimetry Services
Postbus 60067, 6800 JB Arnhem
T: +31 (0)26 7911011
E: [email protected]
KvK: 71875476