Logo Basic

Beta / Fotonendosismeter

Bèta/fotonendosismeters worden gebruikt in die gevallen waarin sprake is van blootstelling aan hetzij bètastraling, hetzij gemengde velden van bètastraling en fotonenstraling.

De dosismeters zijn voorzien van drie zogenoemde thermoluminescentiedetectoren, die elk individueel zijn gekalibreerd. Een van de detectoren wordt gebruikt voor het vaststellen van Hp(10), het persoonsdosisequivalent op een diepte van 10 mm in zacht weefsel. Deze grootheid is een goede benadering van de ontvangen effectieve dosis. De andere detectoren bepalen Hp(0.07), het persoonsdosisequivalent op een diepte van 0,07 mm. Deze grootheid geeft een goede indicatie van de ontvangen huiddosis.

Detectoren: MCP-Ns of MTS-100
Bevestigingsmogelijkheden: Diverse, o.a. via een clip
Steriliseerbaarheid: Mag niet worden gesteriliseerd
Desinfecteerbaarheid: Afnemen met alcohol toegestaan
Wisseling dosismeters: 26 of 13 per jaar
Meetgrootheid: Hp(10) en Hp(0.07) in mSv
Detectiegrenzen fotonen: 0,03 mSv (bij 2-wekelijkse periodiciteit)
0,04 mSv (bij 4-wekelijkse periodiciteit)
0,08 mSv (bij 3-maandelijkse periodiciteit)
Maximum dosisbereik fotonen: 1 Sv
Detectiegrens bèta’s: 1 mSv
Maximum dosisbereik bèta’s : 1 Sv
Energiebereik fotonen: 30 keV tot 1,3 MeV
Energiebereik bèta’s: 0,2 MeV tot 0,9 MeV
Energie- en hoekafhankelijkheid: Zie onderstaande afbeeldingen

Toelichting Persoonsdosimetrie >>

Personal Dosimetry Information sheet (English) >>

Toelichting Meetonzekerheid >>

Contact

Mirion Dosimetry Services
Postbus 60067, 6800 JB Arnhem
T: +31 (0)26 7911011
E: [email protected]
KvK: 71875476

Support

Looking for Services or Support?
We're here to help.